Szkolenia językowe dla firm

Chata Języków Świata z dużym powodzeniem prowadzi szkolenia językowe w firmach i instytucjach, niezależnie od wielkości firm i profilu ich działalności.

Uczymy, wszystkich najpopularniejszych języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno grupowe jak i indywidualne, wspierając naszych klientów korporacyjnych w podwyższaniu kompetencji zawodowych pracowników różnego szczebla w ramach znajomości języków obcych.

Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta lub w siedzibach naszej Szkoły, w nowoczesnych i komfortowych salach.

Oferta Chaty Języków Świata dla klienta korporacyjnego obejmuje różnorodne profile szkoleń językowych:

 • kursy języka ogólnego
 • kursy języka ogólnego z elementami biznesu
 • kursy języka biznesowego
 • kursy egzaminacyjne
 • krótkie kursy intensywne
 • kursy indywidualne

Kompleksowe szkolenie językowe krok po kroku

1. Przed rozpoczęciem szkolenia

 • Analiza potrzeb szkoleniowych firmy
 • Testy kwalifikacyjne (test pisemny i ustny)
 • Analiza potrzeb słuchaczy
 • Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych grup
 • Wyznaczenie grafiku zajęć

2. W trakcie szkolenia

 • Monitorowanie procesu nauczania/dydaktycznego (hospitacje, nadzór nad realizacją programów nauczania)
 • Testy weryfikujące postępy słuchaczy
 • Raporty frekwencji i postępów słuchaczy
 • Badanie poziomu satysfakcji słuchaczy z prowadzonych szkoleń

3. Po zakończeniu szkolenia

 • Kompleksowy raport realizacji szkolenia
 • Indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia

Klientom korporacyjnym oferujemy wsparcie w planowaniu organizacji szkoleń językowych. Chętnie dzielimy się zdobytymi doświadczeniami i proponujemy optymalne rozwiązania.